Uitgelicht project

Schilderwerk kasteel Soelen

...Op een eiland ligt het kasteel met zijn hoogen vierkanten toren, zijn drietalongelijke, met schoorstenen gekroonde daken en zijn brug over de gracht. Het gebouw is grijs gepleisterd en van moderne ramen met groote ruiten voorzien, zoodat het zich meer als een aanzienlijke heer en huizin ge uit den nieuweren tijd, dan als een ouderwetsche ridderburgt vertoont… En het schilderwerk van dit prachtige kasteel Soelen te Zoelen (gemeente Buren) is in onze vertrouwde handen.

Het 157 hectare tellende landgoed is in beheer van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer heeft geleidelijk herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan lanen, zichtassen en doorkijkjes. Het kasteel en het koetshuis, die zich binnen de slotgracht bevinden, zijn verbouwd tot een appartementencomplex en worden bewoond door diverse gezinnen. Het poortgebouw is verbouwd tot woning met atelier. Het juridische eigendom van de grond is geheel in handen van de Staat, het appartementenrecht grotendeels van particulieren en deels van de Staat. Soelen heeft drie VVE’s. (bron: Wikipedia)