Uitgelicht project

CvdK neemt wachthuisjes Paushuize in gebruik

Jarenlang stonden ze in een depot van het Nationaal Militair Museum en waren ze vergeten. Twee houten wachthuisjes behorend tot Paushuize op de Pausdam in Utrecht. Commissaris van de Koning Van Beek presenteerde ze eind mei officieel en nam ze namens het provinciebestuur in gebruik.

Ze zijn per toeval ontdekt en volledig door schildersbedrijf Joh. van Doorn de Bilt BV gerestaureerd: nieuwe loden daken, houtrotreparatie en een nieuwe laklaag. Nu staan ze weer te pronken op de brug bij Paushuize te staan, op dezelfde plek als waar ze tot rond 1940 ook stonden.

Van 1815 tot 1954 werd Paushuize gebruikt als werkruimte en woonhuis van de gouverneur (later commissaris) van de provincie Utrecht. met de komst van de gouverneur naar Paushuize werden ook twee wachthuisjes op de brug over de Kromme Nieuwegracht geplaatst. Mogelijk symboliseerden de wachthuisjes de militaire rol die de gouverneur in die tijd had, als bevelhebber van de krijgsmacht in zijn provincie. Deze exemplaren stonden van circa 1890 tot 1936 aan weerszijden van de poort.

Tegenwoordig is Paushuize een representatieve ruimte voor de commissaris van de Koning en het provicniebestuur. In 2017 zijn de wachthuisjes door het nationaal Militair Museum overgedragen aan de provincie en hebben ze na ene restauratie waarbij de oorspronkelijke kleuren teruggebracht zijn, een plek op de binnenplaats van Paushuize gekregen.