Een niet-alledaags klusje

Het gebeurt niet vaak dat je schilderwerk verricht aan een handploeg. En dan ook niet zomaar één, maar een dubbelschaars-handploeg uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Een leuk, niet alledaags, project voor de firma Agterberg B.V.

Ongeveer zeventig jaar geleden werd deze ploeg in gebruik genomen door het bedrijf uit Utrecht. Oprichter Bep Agterberg was de eerst van het bedrijf die met deze ploeg aan het werk ging.

Zoals de naam ‘dubbelschaars-handploeg al zegt, konden de scharen los gemaakt worden en worden omgedraaid zodat ze aan beide zijden konden worden gebruikt. Deze ploeg werd gebruikt om van grasland bouwland te maken om bijvoorbeeld aardappels op te verbouwen. Vooral rond de Tweede Wereldoorlog was dit erg belangrijk omdat levensmiddelen toen erg schaars waren.