Relatie in beeld… Herman Mars

Regelmatig gaan wij in gesprek met een relatie, leverancier of een klant om meer over de achtergronden van onze samenwerking te weten te komen. Deze keer gingen we in gesprek met Herman Mars van de Universiteit Utrecht en Lyhm’s bv. 

‘Trots op onze unieke samenwerking’

In mei 1970 hadden Herman Mars en Theo van Doorn voor het eerst contact. Herman werkte sinds 15 mei van dat jaar bij Bureau Inrichting van de Universiteit Utrecht (UU). Dit bureau was belast met de aanschaf van de losse en semi-vaste inrichting voor ruim 200 gebouwen. Ook werden kleuradviezen gegeven. Nu bijna 50 jaar later dat contact met Van Doorn er nog steeds en nog altijd naar grote tevredenheid van beide kanten. Een unieke samenwerking.

Eerste contact

Dat eerste contact vond plaats in een woonhuis op de Eykmanlaan in Utrecht met Theo van Doorn. De UU stelde daar aan buitenlandse gastdocenten tijdelijk woningen beschikbaar. Deze moesten worden geschilderd , gestoffeerd en van meubilair worden voorzien. De Technische Dienst van de UU was verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud. Een projectorganisatie met onder meer vertegenwoordigers van de UU, aannemers en schildersbedrijf zorgden voor afstemming van de werkzaamheden in diverse projecten. “Doordat ik meewerkte in de projectorganisatie, hadden we regelmatig contact.”

Vertrouwde samenwerking

Vanaf 1985 werd de relatie nog veel intensiever. “Naast mijn werk voor de UU, werd ik vanuit mijn bedrijf Lyhm’s bv bestuurder-beheerder en administrateur van tientallen Verenigingen van Eigenaars. Vanuit die rol werd al snel in gezamenlijk overleg besloten optimaal gebruik te maken van de grootschaligheid, de continuïteit en spreiding onze werkzaamheden. Er wordt gewerkt met een open begroting en jaarlijks worden prijsafspraken gemaakt. Deze aanpak leidde tot een aanzienlijke besparing voor beide partijen. En natuurlijk werden ook offertes bij andere bedrijven aangevraagd en werden incidenteel opdrachten uit concurrentieoverwegingen aan andere bedrijven gegund, maar de cao-lonen en grondstoffen verschilden nooit zo veel dus waarom zou je een goede en vertrouwde samenwerking dan beëindigen of onderbreken?”

Bevoorrechte positie

Conflicten zijn er nauwelijks geweest. “In het verleden leidde mijn directe benadering weleens tot irritaties bij de schilders. Op het eind van de dag werd een bezoek aan het werk wel eens als controle gezien. De open gesprekken met zowel het personeel als het management hebben de afgelopen 35 jaar geleid tot wederzijds respect en warme zakelijke contacten. Jaren waarin mij ongevraagd een zeer bevoorrechte positie is toegekend met grote voordelen voor de VvE’s. Vanaf maart tot oktober zijn er altijd schilders beschikbaar en bij het opstarten zijn wij weer blij elkaar te zien. Buiten deze periode worden gevraagde werkzaamheden ook altijd met voorrang afgehandeld.”

Dankbaar

“Ik ben zeer veel mensen binnen het bedrijf dankbaar voor hun bijdrage aan mijn vreugde als 70-jarige in mijn werkend leven. Echter, veel dank ben ik verschuldigd aan Erik van Stralen, mijn grote steun en toeverlaat in de organisatie. Niets is hem te veel en zijn reactietijd is niet te overtreffen. Mijn doel is in ieder geval onze 50-jarige samenwerking in mei 2020 vol te maken.”