Uitgelicht project

Nieuwe regels rolsteigers en ladders vanaf 2018

Per 1 januari 2018 gelden nieuwe regels voor de opbouw van een rolsteiger. Deze nieuwe regelgeving geldt ook voor rolsteigers die voor deze datum zijn aangeschaft. Ook gelden er vanaf 2018 strengere eisen voor ladders.

Uitgangspunt van de veiligere opbouwmethode is dat de randbeveiliging, bestaand uit minimaal een heupleuning, wordt aangebracht voordat het platform wordt betreden. Vanzelfsprekend moeten werkvloeren altijd van boven- en tussenleuningen en kantplank zijn voorzien.

Volgens de nieuwe regelgeving mag een werkplatform pas worden geplaatst nadat er rondom een leuning op heuphoogte is aangebracht voor dat platform. Dit is niet uit te voeren met de traditionele systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van horizontaal en diagonaalschoren omdat deze eenvoudigweg te hoog moeten worden geplaatst. Voor het aanpassen van een traditionele rolsteiger met diagonaal en horizontaal schoren kan men 1 of meerdere voorloopleuningen aanschaffen. De horizontaal en diagonaal schoren van een bestaande steiger kunnen ook helemaal vervangen worden door voorloopleuningen. U kunt dan de voorloopleuningen plaatsen, het platform aanbrengen, omhoog klimmen en de volgende laag leuningen met platform plaatsen.

Door deze maatregel is de gebruiker ook tijdens het opbouwen beschermd tegen vallen. Gebruik van voorloopleuningen is alleen verplicht tijdens de op- en afbouw. Schoren mogen uiteraard nog steeds gebruikt worden.

Bij constatering van valgevaar zal de Inspectie SZW geen concessies doen en eventueel boetes uitdelen en de werkzaamheden stilleggen. De veiligere opbouwmethode is verplicht vanaf januari 2018. Enkele andere (reeds bekende) eisen voor het gebruik en de opbouw van rolsteigers:

Bouw rolsteigers met een werkvloerhoogte hoger dan 2,5 meter met minimaal 2 personen op. Tijdens het opbouwen worden de vloeren halverwege een 2-meter opbouwframe geplaatst. Dit geldt niet voor rolsteigers die speciaal zijn ontwikkeld om door één persoon op te bouwen. Raadpleeg voor het opbouwen van deze rolsteigers de specifieke opbouw- en gebruikshandleiding.

Een werkvloer moet rondom zijn voorzien van een heup- en knieleuning en een kantplank. De minimale vrije hoogte tussen vloeren bedraagt altijd 2 m. Verankering is noodzakelijk bij een rolsteiger die buiten wordt opgesteld bij een vloerhoogte hoger dan 8 m en bij een steiger die binnen wordt opgesteld bij een vloerhoogte hoger dan 12 m.

Ladders

Vanaf januari 2018 gelden nieuwe criteria voor structurele stabiliteit en belastingcapactiteit: alle ladders die 3 meter of langer zijn, moeten worden uitgerust met een basisstabilisator om de stabiliteit te waarborgen. Ook gelden strengere testvereisten voor ladders.

Het gebruik van ladders die niet voldoen aan de strengere eisen is vooralsnog niet verboden. Klimoplossingen die voldoen aan de nieuwe standaarden zijn wel nu al beschikbaar.